Víta Vás stránka centralogistic.com,


na ktorej nájdete pre svoje auto autopoťahy a príslušenstvo pre motor. vozidlá a mnoho iného. Na tejto stránke nájdete široký výber autopoťahov firmy Rono SR s.r.o, Pokoradzká 4 Rimavská Sobota 979 01.
Firma Rono je slovenský výrobca autopoťahov. Okruh jej činnosti zasahuje aj do krajín bývalej V 4, kam tiež vyváža svoje výrobky. Snaží sa poskytnúť prijateľnú kvalitu za co najlepšie ceny, pri použití špičkových materiálov vo výrobe. Tieto materiály sú rovnaké, aké používajú aj renomovaní výrobcovia automobilov ako VW, Audi,Škoda, Renault, Mercedes na výrobu sedadiel osobných aj nákladných automobilov. Poťahy sa vyrábajú ako pre osobné, takisto aj pre úžitkové vozidlá, ako dodávky a kamióny. Na väčšinu bežných vozidiel, ako napr. Škoda, držíme na sklade prijateľné množstvo poťahov rôznych materiálov a farieb. V rámci ponuky doplnkov a príslušenstva ponúkame slušnú kvalitu za prijateľné ceny. Snažíme sa zahrnúť rôzny sortiment pre automobily, ktorý automobilisti môžu využiť pre skrášlenie alebo zväčšenie úžitkovej hodnoty svojho vozidla.


Všetky obchodné vzťahy sa riadi príslušnými ustanoveniami legislatívy SR.


Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu (na kontaktnú osobu) a mailovú adresu.

Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Právo kupujúceho možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Let's make the improvements that will bring us closer to perfection

Appearance is extremely important for almost any of us. Regardless if we talk about our look or the appearance of our possessions, the truth is that we are willing to spend a lot of money on improvements. Most men spend their money on accessories for cars, seat covers and devices to maintain their cars in perfect condition. On the other hand, for women their appearance is way more important than any of their assets.

Both women and men have a desire for perfection. Just like we want to possess and drive the perfect car, we want to appear irreproachable and stylish. It is not uncommon for women to try various methods to improve their appearance. Whether they change the color of their hair, their haircut or their style, they constantly strive to appear better.

One of the most important features of women is represented by their breasts. Big, small, round, curvy or toned, women breasts represent their femininity and support women feel more or less confident in their own skin. Many women look for various methods and techniques to increase breast size and shape of their breasts.

Breast Actives is one of the best treatments that improves size and shape of breasts in a healthy and natural way. Involving a powerful combination of dietary pills, natural cream and exercise program, Breast Actives provides firmer, lifted, toner and larger breasts in a natural and healthy way.

Breast Actives will support women improve their appearance, helping them feel better about themselves and bringing them closer to the image of perfection. Breast Actives pills and cream will stimulate breast growth, retouch their contour and make breasts appear fuller, firmer, bigger, more appealing and considerably more youthful.Breast Actives will boost your bust.

Aiming for perfection, some women consider undergoing medical procedures for breast augmentation, but this method is risky and involves numerous complications that could seriously harm their health. Breast Actives is completely safe to use and administer, since it contains only highly effective, safe and risk free ingredients that also improve the overall health of the consumers.

Car accessories will make men happier, but it does not compare to the feelings of women who follow the treatment with Breast Actives for at least six months. Their breasts will become larger by up to two cup sizes and their self-esteem will be significantly improved.

Even more, the consumption of Breast Actives will improve their blood circulation, balance the hormone levels, alleviate symptoms of premenstrual syndrome, enhance libido, aid digestion, improve memory function and enhance energy levels, besides numerous other health benefits. Read more reviews on www.breastactives.org.uk.

Life is short and we want to live at its fullest, so there is no wonder that we make all sorts of improvements in order to enjoy our lives even more. Regardless if we improve the appearance of our cars or if we invest in the appearance and size of our breasts, we aim for perfection and we are not ashamed to admit it.

Take pleasure in what life gives you and do your best to make the improvements that will bring you closer to perfection!